TR EN
Metal Fabrika   Metal Fabrika   Metal Fabrika   Metal Fabrika   Metal Fabrika  

  

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Metal Fabrika   İnsan Kaynakları Politikası,İnsan kaynakları yönetimi, bir organizasyonun yüksek niteliklere sahip çalışanları kazanması, geliştirmesi, elde tutması ve yüksek performanslı organizasyon olabilmesi için büyük önem taşıyan bir faaliyettir. Bu nedenle; Metal Fabrika, İnsan Kaynakları Yönetiminin, varılacak bir nokta ya da elde edilebilecek bir sonuç olarak ele alınmasını değil, uzun dönemli organizasyonel iyileştirme için kesintisiz yürütülmesi gereken bir süreç olduğunun bilincindedir.

Amaç; çalışanların ihtiyaçlarına cevap vererek iş tatmini sağlamak, kişisel/mesleki gelişimine katkıda bulunmak, organizasyonun ana hedefleri ve stratejileri doğrultusunda İnsan kaynağını en verimli biçimde değerlendirmektir.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

İşe Alma ve Yerleştirme; Metal Fabrika olarak uygun niteliklere sahip çalışanların araştırılması ve seçilmesi organizasyonumuzun yaşaması ve gelişmesi açısından son derece önemli bir unsurdur. Bu nedenle, ihtiyaçlar önceden tespit edilerek, zamanında gerekli önlemler alınmaktadır. Bu önlemler, ileride boşalabilecek bir pozisyon veya acil doldurulması gereken pozisyonların ilgili birimlerce istenilen niteliklere uygun aday özelliklerinin bulunduğu çalışan istek formlarının İnsan Kaynakları birimine ulaştırılmasıyla başlamaktadır. Sonrasında Kaynak belirleme aşamasına geçilir. Pozisyonun durumuna göre İç kaynak (Terfi ya da referans yolu ile) veya Dış Kaynak( İnternet veya gazete ilanları) yollarından bir tanesi tercih edilir. İş gerekleri ile iş tanımları arasında eşitliği sağlayan adaylar ön eleme yoluyla tercih edilir. Uygun görülen adaylar İnsan kaynakları Yönetmeni ve alınacak adayın bağlı olacağı Bölüm Müdür’ü nezaretinde iş görüşmesine davet edilir. Adayların temel yetenekleri, Teknik yeterlilikleri ve yönetsel yetkinlikleri analiz edilerek uygun bulunanların referans kontrolleri gerçekleştirilir. İdari Personel için üçüncü bir görüşme Genel Müdür nezaretinde gerçekleştirilerek adayın işe alımına karar verilir.

Oryantasyon Programı; İşe alınan kişi mavi yakalı personel ise; iş başı eğitim programı düzenlenerek, eğitim alması gereken birimler ilk amiri tarafından tespit edilip uyum süreci işlemeye başlar. Alıştırma programında, her çalışan işe başlamadan önce İş Güvenliği Uzmanı tarafından iş güvenliği eğitimi almak zorundadır. Program sonucunda kişinin başarı veya başarısızlığı ilk amiri tarafından doldurulan bir form ile İnsan Kaynakları Departmanına bildirilir. İşe alınan Personel beyaz yakalı ise; staj programı düzenlenerek eğitim alması gereken birimler bağlı olunan bölüm müdürü tarafından tespit edilip uyum süreci işlemeye başlar. Program sonucunda kişinin başarı veya başarısızlığı ilk amiri tarafından doldurulan bir form ile İnsan Kaynakları Departmanına bildirilir.

Performans Yönetimi; Performans yönetim sisteminde, gerçekleştirilmesi beklenen organizasyonel amaçlara ve bu yönde çalışanların ortaya koyması gereken performansa ilişkin ortak bir anlayışın organizasyonda yerleşmesi ve çalışanların bu amaçlara ulaşmak için gösterilen ortak çabalara yapacağı katkıların düzeyini arttırıcı biçimde yönetilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi süreci benimsenmektedir. Bunun sonucunda ücret yönetim sistemleri kurularak çalışanların gösterdikleri performans, sahip oldukları niteliklere ve becerilere uygun ücretler belirlenmektedir.

Eğitim Yönetimi; İşe alınan adayların işe girerken beraberinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin özellikli görev ve sorumluluklarının yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumlar arasındaki farkı kapatmak için iç ve dış eğitimler verilmektedir. Eğitimler, tüm bölümlerin planladığı programa göre 6 ayda bir İnsan Kaynakları Bölümü’ne iletilir. Her ay gerçekleştirilmesi gereken eğitimler İnsan Kaynakları Bölümü’nün organizasyonu ile faaliyete geçirilir.

Eğitim Politikası; İş arkadaşlarımızın Metal Fabrika amaç ve hedefleri ve kişisel gelişimleri doğrultusunda sürekli eğitimlerini sağlamak.Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, Tedarikçilerimizin ve toplumun ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli iyileşen bir şekilde karşılamamıza eğitim yoluyla katkıda bulunmak.Kalite anlayışının Metal Fabrika içinde gelişmesini ve olgunlaşmasını sağlamak.Takım ruhunu oluşturmak.İş arkadaşlarımızda iş bilinci, farkındalık ve katma değer sağlamanın değerlerini benimsetmek.

Öneri Ödül Sistemi; Öneri değerlendirme komisyonu her ay toplanarak bir önceki ayın önerilerini değerlendirir. Komisyon tarafından incelenerek önerilerin uygulanabilir veya uygulanamaz olduğuna karar verilir. Uygulanamaz öneriler ilgili açıklamaları ile birlikte öneri sahibine bildirilir. Uygulanabilir öneriler içinden, yatırım gerektiren öneriler için öneri değerlendirme komisyonu ve ilgili birim tarafından yatırım fizibilite çalışması yapılır. Yatırım gerektiren öneriler Genel Müdür tarafından onaylanır. Önerilerin öneri değerlendirme komisyonu/Genel Müdür tarafından onaylanması sonrasında öneri sahibi ödüllendirilir.


Ana Sayfa Hakkımızda Medya İletişim
Web Designed by Yazılım Çözümleri